pirmdiena, 2014. gada 3. novembris

Ps.68:27

Draudzes sapulcēs teiciet Dievu To Kungu.