svētdiena, 2014. gada 2. novembris

Ps.103:2

Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!