trešdiena, 2014. gada 5. novembris

Mt.5:3

Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība.