otrdiena, 2014. gada 4. novembris

Ec.36:11

Es jums darīšu vairāk laba nekā agrāk, lai jūs atzīstat, ka Es esmu Tas Kungs.