svētdiena, 2014. gada 16. novembris

Atkl.22:3-4

Viņa kalpi Tam kalpos. Tie skatīs Viņa vaigu, un Viņa Vārds būs tiem uz pierēm.