trešdiena, 2014. gada 8. oktobris

Ps.97:11

Tas Kungs ir ķēniņš! Lai līksmojas zeme, lai priecājas līdzi jūras salas lielā pulkā!