trešdiena, 2014. gada 22. oktobris

Ps.91:15

Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu.