piektdiena, 2014. gada 24. oktobris

Joz.23:8

Pieķerieties Tam Kungam, savam Dievam, kā jūs to esat darījuši līdz šai dienai.