piektdiena, 2014. gada 3. oktobris

Jēk.4:15

Jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.