pirmdiena, 2014. gada 6. oktobris

Ebr.1:14

Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana?