piektdiena, 2014. gada 31. oktobris

5.Moz.29:29

Noslēpumainās lietas visas pieder Tam Kungam, mūsu Dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi.