svētdiena, 2014. gada 19. oktobris

1.Sam.3:19

Tas Kungs bija ar viņu, un Tas Kungs neatstāja neko nepiepildītu no tā, ko Viņš bija pasludinājis.