ceturtdiena, 2014. gada 16. oktobris

1.Kor.2:3-4

Es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē.