svētdiena, 2014. gada 21. septembris

Ps.144:15

Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu!