trešdiena, 2014. gada 10. septembris

Jes.43:1

Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!