piektdiena, 2014. gada 26. septembris

Jes.26:4

Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints!