trešdiena, 2014. gada 17. septembris

Ebr.12:12-13

Paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos ceļus un staigājiet taisnas tekas savām kājām.