piektdiena, 2014. gada 1. augusts

Rom.11:2

Dievs nav atstūmis Savu tautu, ko Viņš jau iepriekš bija izredzējis.