trešdiena, 2014. gada 20. augusts

Kol.4:2

Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību.