piektdiena, 2014. gada 29. augusts

Jes.8:17

Es cerēšu uz To Kungu, kas paslēpis Savu vaigu Jēkaba namam.