piektdiena, 2014. gada 22. augusts

Dan.11:32

Tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības.