pirmdiena, 2014. gada 4. augusts

2.Moz.13:18

Dievs vadīja tautu apkārtceļā pa tuksnesi uz Niedru jūru.