trešdiena, 2014. gada 6. augusts

2.Kor.5:17

Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.