pirmdiena, 2014. gada 25. augusts

1.Ķēn.8:56

Slavēts lai ir Tas Kungs, kas ir devis Savam Israēlam atpūtu, kā Viņš to bija apsolījis.