svētdiena, 2014. gada 17. augusts

1.Ķēn.19:18

Es paglābšu Israēlā septiņus tūkstošus: visus, kas ceļus nav locījuši Baala priekšā.