svētdiena, 2014. gada 20. jūlijs

Sal.pam.16:18

Kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas.