pirmdiena, 2014. gada 14. jūlijs

Sal.pam.11:13

Mēlnesis negribot pats atklāj, ko viņš slepeni zina, bet, kam uzticama sirds, tas to noslēpj.