svētdiena, 2014. gada 27. jūlijs

Sal.pam.10:2

Netaisna manta neko nepalīdz, bet taisnīgums glābj no nāves.