trešdiena, 2014. gada 23. jūlijs

Ps.90:8

Tu liec mūsu noziegumus Savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus Sava vaiga gaismā.