piektdiena, 2014. gada 18. jūlijs

Jes.44:6

Es esmu pirmais un pēdējais, un bez Manis nav cita Dieva!