trešdiena, 2014. gada 16. jūlijs

Ef.1:18

Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums.