piektdiena, 2014. gada 4. jūlijs

Cah.6:15

Tie, kas tālumā dzīvo, nāks un piedalīsies Tā Kunga nama celšanā.