trešdiena, 2014. gada 9. jūlijs

Atkl.19:1

Pēc tam es dzirdēju stipru balsi debesīs, it kā liels ļaužu pulks sauktu: "Alelujā! Pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam."