otrdiena, 2014. gada 1. jūlijs

2.Tim.1:10

Mūsu Pestītājs Kristus Jēzus ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju.