svētdiena, 2014. gada 29. jūnijs

Sal.pam.7:2

Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus manus baušļus un ja tu glabāsi manus likumus kā savu acuraugu, tad tu dzīvosi!