pirmdiena, 2014. gada 16. jūnijs

Sal.pam.3:25-26

Tevi nepārņems nedz pēkšņas šausmas, nedz arī izbailes no vētraina bezdievju uzbrukuma, ja tas nāktu. Jo Tas Kungs ir tavs patvērums.