svētdiena, 2014. gada 1. jūnijs

Ps.16:8

Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos.