trešdiena, 2014. gada 25. jūnijs

Ps.117:2

Pilna varenības Viņa žēlastība valda pār mums, un Tā Kunga uzticība paliek mūžīgi.