pirmdiena, 2014. gada 9. jūnijs

Mt.16:26

Ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele.