piektdiena, 2014. gada 27. jūnijs

Mk.5:19

Viņš saka tam: "Ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, kādas lielas lietas Tas Kungs tev darījis un kā Viņš par tevi apžēlojies."