svētdiena, 2014. gada 8. jūnijs

Jņ.14:18

Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.