pirmdiena, 2014. gada 2. jūnijs

Jer.23:23

"Vai tad Es esmu tāds Dievs, kas redz tikai tuvumā," saka Tas Kungs, "vai ne arī tālumā?