ceturtdiena, 2014. gada 26. jūnijs

1.Sam.12:22

Tas Kungs Savu tautu neatmetīs Sava lielā Vārda dēļ.