piektdiena, 2014. gada 16. maijs

Ps.51:14

Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu!