piektdiena, 2014. gada 23. maijs

Īj.10:12

Dzīvību un žēlastību Tu man esi devis, un Tava aizgādība ir pasargājusi manu garu.