trešdiena, 2014. gada 14. maijs

Ec.13:3

Bēdas tiem sirdsapziņu zaudējušiem praviešiem, kas seko savam pašu prātam un nav nekā redzējuši!