piektdiena, 2014. gada 4. aprīlis

Jņ.16:8

Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.