ceturtdiena, 2014. gada 17. aprīlis

Jņ.16:33

To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!