svētdiena, 2014. gada 20. aprīlis

Jes.32:17

Taisnības auglis būs miers un taisnības panākums - klusums un drošība mūžīgi.