trešdiena, 2014. gada 30. aprīlis

Jer.3:15

Es jums došu ganus pēc Mana prāta, kas jūs ganīs ar saprātu un gudrību.